POCO LEGGERO

fe.jpg


Kwartet klarnetowy Poco Leggero

Zespół tworzą 4 indywidualności artystyczne, które połączyła chęć kreowania różnego rodzaju muzyki w innej, lżejszej formie. Już sama nazwa – Poco Leggero – oddaje charakter muzyki wykonywanej przez artystów. Termin ten można tłumaczyć jako „trochę lżej”. To swoiste „perskie oko” puszczone w stronę słuchaczy, którzy przyzwyczajeni do poważnych wersji utworów odnajdą w wykonawstwie czwórki artystów coś rzadko występującego na estradach, czyli radość muzykowania i niebanalne, frapujące podejście do wykonywanych dzieł.

Na repertuar zespołu składają się utwory od baroku do współczesności, od muzyki etnicznej do jazzowej, od standardów musicalowych po utwory klezmerskie.
Ich koncert nie jest typowym występem według zasady „dla każdego coś miłego”. Świadczy to raczej o wszechstronności zainteresowań zespołu. Inną cechą charakteryzującą zespół jest niestandardowe podejście do gry na instrumentach. To nie tylko wirtuozeria poszczególnych członków kwartetu, lecz także takie rzadkie techniki gry na instrumentach dętych jak oddech permanentny, czy ich perkusyjne traktowanie. Doskonały kontakt z publicznością, szerokie spektrum repertuarowe, oraz wysoki poziom artystyczny gwarantują wyjątkowe wrażenia na występach Poco Leggero.

Poco leggero 1

Poco leggero 2