SABIONETTA

Sabionetta

Zespół muzyki dawnej Sabionetta

Zespół działa od 2004 roku, a tworzą go studenci i absolwenci Akademii Muzycznych w Warszawie i Krakowie oraz Wydziału Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to zespół wokalno-instrumentalny specjalizujący się w wykonywaniu muzyki średniowiecznej i renesansowej.

Muzycy grają na kopiach dawnych instrumentów takich jak: cornamuse, flety proste, fidel, rebec, viola da gamba, harfa, mandora, instrumenty perkusyjne. Członkowie zespołu posiadają bogate doświadczenia w wykonywaniu muzyki dawnej, uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu muzyki dawnej odbywających sie w kraju i poza granicami m. in.: Kurs Wykonawstwa Muzyki Dawnej odbywający sie w ramach Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, Letnia Szkoła Muzyki Dawnej w Sandomierzu, Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie. Opracowaniem utworów głównie zajmuje się kierownik i założycielka zespołu Agnieszka Obst. Sabionetta współpracuje z zespołami tańca dawnego Pavanillia i Gratia Iuvenis. Prowadzi bogatą działalność koncertową, zapraszana jest przez prestiżowe polskie festiwale muzyki dawnej takie jak „Maj z Muzyka Dawna” we Wrocławiu, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej” w Płocku, Festiwal Muzyki Dawnej „Gdy Muzyka Była Młodsza” w Łodzi, „Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie”.

Sabionetta 1

Sabionetta 2