RYSZARD OSADA

Ryszard Osada

Ryszard Osada – kompozytor, doktor sztuki muzycznej w zakresie kompozycji i teorii muzyki

Szkołę Muzyczną I i II stopnia ukończył w Legnicy (1990). W latach 1990-1995 studiował kompozycję u Leszka Wisłockiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem). W 2000 r. rozpoczął podyplomowe studia kompozytorskie na AMiFC w Warszawie. Studia te odbył pod kierunkiem Mariana Borkowskiego, otrzymując w r. 2002 dyplom ukończenia z wyróżnieniem. Obecnie jest wykładowcą na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Jest laureatem konkursów krajowych i międzynarodowych: 1998 r. – III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim „ŁÓDŹ ’98” za Szkic kapryśny na kameralną orkiestrę smyczkową; 2003 r. – wyróżnienie na Konkursie 24th Irino Prize w Japonii za E-motion na dwa akordeony i elektronikę; 2003 r. – wyróżnienie na Konkursie im. K. Szymanowskiego ZAiKS w Warszawie za B-A-C-H na kwartet smyczkowy; 2003 r. – II miejsce na Konkursie 25th Russollo International Composition Competition we Włoszech za E-motion na dwa akordeony i elektronikę. Od 2003 r. należy do Związku Kompozytorów Polskich.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2006 r., stypendysta Funduszu Popierania Twórczości Muzycznej ZAiKS  w roku 2007 oraz stypendysta programu „Kultura polska na świecie” (przyznawanego przez Instytut A. Mickiewicza) w roku 2008.

W kręgu zainteresowań twórcy uprzywilejowane miejsce zajmuje muzyka kameralna oraz elektroakustyczna. W większości utworów kameralnych dochodzi do głosu pierwiastek wirtuozowski połączony z nową jakością brzmienia instrumentu lub głosu. Kompozytor stosuje różnorodny dobór środków technicznych, stylistycznych i wykonawczych. Poszczególne utwory (solowe, kameralne) charakteryzuje duża koncentracja możliwości formalno- wykonawczo-brzmieniowych. Twórczość nie daje się sprowadzić do jednego rodzaju stylistyki, czy sposobu komponowania. Spektrum możliwości przekazu muzycznego obejmuje tendencje neoklasyczne, sonorystykę, eksperyment, elementy techniki serialnej, jak również kompozycję graficzną.

Utwory Ryszarda Osady prezentowane były na licznych festiwalach i koncertach, m.in.: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej MUSICA VIVA w Lizbonie (2008), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień (2004, 2005, 2008, 2009), Musica Polonica Nova (2004, 2006, 2008), Międzynarodowym Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej (2003, 2005, 2006), Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Elektroakustycznej Musica Electronica Nova (2005, 2007), w ramach Międzynarodowej Konferencji Reżyserii Dźwięku (2005), Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej (2005), Musica Moderna (2001, 2002, 2005, 2006), Festiwalu Muzyki Polskiej (2006), jak również emitowane w rozgłośniach radiowych. Prezentowane były za granicą – we Włoszech, Niemczech, Francji, Anglii i Chile. Kilka utworów zostało nagranych i wydanych na płytach CD: „E-motion” (Fondazione Russolo-Pratella 2003, Acte prealable 2004 – nominacja Fryderyk 2004, Warszawska Jesień 2004), Preludium na organy (DUX 2005 – nominacja Fryderyk 2005). Kompozytor posiada w swoim dorobku płytę autorską „Alchemia Dźwieku” (2007), prezentującą muzykę elektroakustyczną. Ukazały się również 3 publikacje o charakterze naukowym, wydane przez Akademię Muzyczną w Warszawie.

Muzyka Ryszarda Osady