ROMAN NIECZYPOROWSKI

Roman Nieczyporowski

 

Dr Roman Nieczyporowski – historyk sztuki

W latach 1981-1992 studia historyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego zakończone uzyskaniem tytułu magistra. W latach 1989-91 studia uzupełniające z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-92 studiował również filologię klasyczną i filozofię. W latach 1994-1998 odbył studia doktoranckie w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego (seminarium prof. Krzysztofa Głombiowskiego) zakończone doktoratem obronionym w roku 1999. Od 1991 uczestniczył również w seminarium doktoranckim (zmarłej przedwcześnie) prof. Alicji Karłowskiej-Kamzowej w Instytucie Historii Sztuki UAM, a w latach 1992 – 1996 w seminarium doktoranckim prof. Patrika Reuterswärd’a w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Sztokholmskiego. Obecnie jest w trakcie pracy nad rozprawą habilitacyjną poświęconej malarstwu amerykańskiemu lat 1940-1962.

Od roku 1994 prowadzi wykłady z historii sztuki w gdańskiej ASP, jako pracownik naukowy Zakładu Nauk Humanistycznych, początkowo na stanowisku wykładowcy a następnie od 2000 na stanowisku adiunkta. W roku 2008 został wybrany członkiem Senatu tej Uczelni w kadencji 2008-2012. Od roku 1998 prowadzi wykłady z historii sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od roku 2006 również dla studentów gdańskiej Akademii Muzycznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuk, Polskiego Towarzystwa Estetycznego Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”.